Dinamik Olarak ResourceDictionary, Model, ViewModel ve View Ekleme

Çalışma zamanında WPF uygulamalarımızda xaml dosyalarını XamlReader.Load fonksiyonu ile yükleyebiliyoruz. Bunun dışında cs dosyalarını yükleyip derleyebiliyoruz. Bu sayede sadece klasörlerdeki dosyaları değiştirerek aynı uygulamayı farklı şekillerde çalıştırabiliyoruz. Örnek bir proje oluşturdum. Bu projede ResourceDictionary, Model, ViewModel ve View dosyaları uygulama çalışırken ilgili klasörlerden yüklenmektedir. Projeye buradan ulaşabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *