TransactionScope ile Transaction Yönetimi

Transaction yönetimi iş uygulamalarında çok önemlidir. .NET’te System.Transactions altında TransactionScope sınıfı ile transaction yönetimi kolay ve güvenli bir şekilde yapılabilmektedir.

 • Console Application oluşturulur.
 • Projede References > Add Reference… > Assemblies > Framework > System.Transactions seçilir ve eklenir.
 • Projeye aşağıdaki Class eklenir.
  MoneyPayTransaction.cs

  using System;
  using System.Transactions;
  
  namespace TransactionTest
  {
    public class MoneyPayTransaction : IEnlistmentNotification
    {
      public MoneyPayTransaction()
      {
        // İşlem transaction olarak kaydedilir.
        Transaction.Current.EnlistVolatile(this, EnlistmentOptions.None);
      }
  
      public void Commit(Enlistment enlistment)
      {
        Console.WriteLine("Commit.");
  
        // İşlem onaylanır.
  
        enlistment.Done();
      }
  
      public void InDoubt(Enlistment enlistment)
      {
        Console.WriteLine("InDoubt.");
  
        // İşlem bilinmez bir durumda kalır.
  
        enlistment.Done();
      }
  
      public void Prepare(PreparingEnlistment preparingEnlistment)
      {
        Console.WriteLine("Prepare.");
  
        // İşlem kaydı hazırlığı yapılır.
  
        preparingEnlistment.Prepared();
      }
  
      public void Rollback(Enlistment enlistment)
      {
        Console.WriteLine("Rollback.");
  
        // İşlem geri sarılır.
  
        enlistment.Done();
      }
    }
  }
  
 • Program.cs sınıfı aşağıdaki gibi değiştirilir.
  using System;
  using System.Transactions;
  
  namespace TransactionTest
  {
    class Program
    {
      static void Main(string[] args)
      {
        try
        {
          Test();
        }
        catch (Exception ex)
        {
          Console.WriteLine(ex.Message);
        }
  
        Console.ReadKey();
      }
  
      static void Test()
      {
        using (TransactionScope ts = new TransactionScope())
        {
          var mpt = new MoneyPayTransaction();
  
          // İşlem yapılır.
  
          while (true)
          {
            Console.Write("Transaction başarılı olsun mu? [Y|N]");
            var c = Console.ReadKey();
            Console.WriteLine();
  
            if ((c.KeyChar == 'Y') || (c.KeyChar == 'y'))
            {
              ts.Complete();
              break;
            }
            else if ((c.KeyChar == 'N') || (c.KeyChar == 'n'))
            {
              break;
            }
          }
        }
      }
    }
  }
  

TransactionScope çalışma mantığı şu şekildedir:

 • Eğer Complete çağrılmış ise işlemi tamamlamak için MoneyPayTransaction sınıfından Prepare ve Commit metotları otomatik olarak çağrılır.
 • Eğer Complete çağrılmamış ve TransactionScope dışına çıkılmış ise işlemi geriye sarmak için MoneyPayTransaction sınıfından Rollback metodu otomatik olarak çağrılır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *