Windows Makinelerde Program Yüklü mü Kontrolü

Aşağıdaki methot ile Windows işletim sisteminde herhangi bir programın yüklü olup olmadığını kontrol edebiliriz. Sadece “Program Ekle Kaldır” da görünen adı ile veya isteniyorsa sürüm numarasını da parametre olarak girip sorgulama yapabiliyoruz.


private bool IsProgramInstalled(string displayName, string displayVersion = null)
 {
 var uninstallKey = @"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall";

using (var registryKey = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(uninstallKey))
 {
 foreach (var subKeyName in registryKey.GetSubKeyNames())
 {
 using (var subKey = registryKey.OpenSubKey(subKeyName))
 {
 var dn = subKey.GetValue("DisplayName");

if ((dn != null) && (dn.ToString() == displayName))
 {
 if (displayVersion != null)
 {
 var dv = subKey.GetValue("DisplayVersion");

return (dv != null) && (dv.ToString() == displayVersion);
 }

return true;
 }
 }

}
 }

return false;
 }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *