BusyIndicator Kullanımı

Extended WPF Toolkit içinde işe yarayan birçok kontrol var. BusyIndicator kontrolü bunlardan sadece biri. Aşağıdaki gibi kullanılabilir.

<Grid>
  <extToolkit:BusyIndicator x:Name="_busyIndicator">
   <Button Click="Button_Click">Start Process</Button>
  </extToolkit:BusyIndicator>
</Grid>
private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  BackgroundWorker bw = new BackgroundWorker();
  bw.DoWork += (o, ea) =>
  {
   Thread.Sleep(3000);
  };
  bw.RunWorkerCompleted += (o, ea) =>
  {
   _busyIndicator.IsBusy = false;
  };
  _busyIndicator.IsBusy = true;
  bw.RunWorkerAsync();
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *