MultiBinding ve StringFormat

.NET Framework 3.5 SP1 ile gelen özelliklerden biri, ilişkili değerleri kolay biçimlendirmeyi sağlamak için, {{Binding}} ifadeler içinde kullanılabilen StringFormat desteğidir. MultiBinding ile birlikte kullanımı ile ilgili örnek aşağıdadır. Bu örnekte TextBlock’un Text özelliği Name ve Surname adlı iki özelliğe birden bağlanmıştır.

<TextBlock>
  <TextBlock.Text>
   <MultiBinding StringFormat="{}{0} {1}">
     <Binding Path="Name" />
     <Binding Path="Surname" />
   </MultiBinding>
  </TextBlock.Text>
</TextBlock>