Erişim Belirleyiciler

Erişim belirleyiciler bir üyeye veya tipe erişimi belirleyen anahtar kelimelerdir. Dört adet erişim belirleyici vardır.

  • public
  • protected
  • internal
  • private

Bunları kullanarak beş çeşit erişim seviyesi tanımlayabiliriz.

public: Erişim sınırlı değildir.

protected: Erişim, içeren sınıf veya içeren sınıftan türetilen tipler ile sınırlıdır.

internal: Erişim geçerli derleme ile sınırlıdır.

protected internal: Erişim, geçerli derleme veya  içeren sınıftan türetilen tipler ile sınırlıdır.

private: Erişim içeren tip ile sınırlıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *