Windows Makinelerde Program Yüklü mü Kontrolü

Aşağıdaki methot ile Windows işletim sisteminde herhangi bir programın yüklü olup olmadığını kontrol edebiliriz. Sadece “Program Ekle Kaldır” da görünen adı ile veya isteniyorsa sürüm numarasını da parametre olarak girip sorgulama yapabiliyoruz.


private bool IsProgramInstalled(string displayName, string displayVersion = null)
 {
 var uninstallKey = @"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall";

using (var registryKey = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(uninstallKey))
 {
 foreach (var subKeyName in registryKey.GetSubKeyNames())
 {
 using (var subKey = registryKey.OpenSubKey(subKeyName))
 {
 var dn = subKey.GetValue("DisplayName");

if ((dn != null) && (dn.ToString() == displayName))
 {
 if (displayVersion != null)
 {
 var dv = subKey.GetValue("DisplayVersion");

return (dv != null) && (dv.ToString() == displayVersion);
 }

return true;
 }
 }

}
 }

return false;
 }

Küçük Bellek Dökümü(MiniDump) Alma

Aşağıdaki sınıf ile kod içinde herhangi bir anda küçük bellek dökümü alıp dosyaya kaydedebilirsiniz.

using System;
using System.Diagnostics;
using System.IO;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace MiniDumper
{
  public class MiniDumper
  {
    internal enum MINIDUMP_TYPE
    {
      MiniDumpNormal = 0x00000000,
      MiniDumpWithDataSegs = 0x00000001,
      MiniDumpWithFullMemory = 0x00000002,
      MiniDumpWithHandleData = 0x00000004,
      MiniDumpFilterMemory = 0x00000008,
      MiniDumpScanMemory = 0x00000010,
      MiniDumpWithUnloadedModules = 0x00000020,
      MiniDumpWithIndirectlyReferencedMemory = 0x00000040,
      MiniDumpFilterModulePaths = 0x00000080,
      MiniDumpWithProcessThreadData = 0x00000100,
      MiniDumpWithPrivateReadWriteMemory = 0x00000200,
      MiniDumpWithoutOptionalData = 0x00000400,
      MiniDumpWithFullMemoryInfo = 0x00000800,
      MiniDumpWithThreadInfo = 0x00001000,
      MiniDumpWithCodeSegs = 0x00002000
    }

    [DllImport("dbghelp.dll")]
    static extern bool MiniDumpWriteDump(IntPtr hProcess, 
                       Int32 ProcessId,
                       IntPtr hFile,
                       MINIDUMP_TYPE DumpType,
                       IntPtr ExceptionParam,
                       IntPtr UserStreamParam,
                       IntPtr CallackParam);

    public static void MiniDumpToFile(string fileToDump)
    {
      FileStream fs = null;

      if (File.Exists(fileToDump))
      {
        fs = File.Open(fileToDump, FileMode.Append);
      }
      else
      {
        fs = File.Create(fileToDump);
      }

      var thisProcess = Process.GetCurrentProcess();

      MiniDumpWriteDump(thisProcess.Handle, 
               thisProcess.Id, 
               fs.SafeFileHandle.DangerousGetHandle(), 
               MINIDUMP_TYPE.MiniDumpNormal, 
               IntPtr.Zero, 
               IntPtr.Zero, 
               IntPtr.Zero);
      
      fs.Close();
    }
  }
}