Wolfram Alpha ile Doğruluk Tablosu Hesaplama

Diyelim ki 3 adet mantıksal değişkeniniz(A, B, C) var ve bunlardan sadece biri “doğru” olduğunda sonucun(Q) “doğru” olmasını istiyorsunuz. Bu problemi çözebilmek için önce doğruluk tablosunu oluşturuyoruz.

A B C Q
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 0

Q ‘ nun 1 olduğu satırlardaki A, B ve C çarpımlarını topluyoruz.

Q = A’ B’ C + A’ B C’ + A B’ C’

Bunu sadeleştirmek için en hızlı yol WolframAlpha‘ya göndermek.

(NOT A) AND (NOT B) AND C OR (NOT A) AND B AND (NOT C) OR A AND (NOT B) AND (NOT C) şeklinde yazıyoruz ve en sade şeklini elde ediyoruz.

Q = (A AND B AND C)  XOR A XOR B XOR C