?. ve ?[ Operatörleri

Visual Studio 2015 ile gelen (?.) ve (?[) operatörleri ile üyeye erişim (?.) veya index operasyonu (?[) öncesinde null testi yapabilmekteyiz.

int? length = customers?.Length; // customers null ise null değilse customers.Length
Customer first = customers?[0];  // customers null ise null değilse customers[0]
int? count = customers?[0]?.Orders?.Count();  // customers, customers[0], customers[0].Orders null ise null değilse customers[0].Orders.Count()

Faydalı Visual Studio Kısayolları

Diğer IDE’lerde olduğu gibi Visual Studio’da da çok çeşitli kısayollar mevcuttur. Üretkenliği arttırmak için çok kullanılan kısayolları bilmek gerekir. Yazılım geliştirirken sık kullandığım kısayollar aşağıdaki gibidir.

Edit.CompleteWord ALT+RIGHT ARROW or CTRL+SPACEBAR or CTRL+K, W
Edit.FindAllReferences CTRL+K, R veya SHIFT+F12
Edit.GoToDefinition F12
View.PropertiesWindow F4
View.ViewCode F7
View.ViewDesigner SHIFT+F7
Debug.Start F5
Debug.StepInto F11
Debug.StepOver F10

Kısayolların tam listesi için aşağıdaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz.
Visual Studio Kısayolları

Visual Studio 2012 Uzaktan Hata Ayıklama

Visual Studio 2012 ile ağınızdaki başka bir bilgisayarda çalışan programa bağlanıp hata ayıklayabiliyoruz. Bunu yapabilmek için bazı önkoşullar var.

  • Uzak bilgisayar ve Visual Studio’nun olduğu bilgisayar aynı ağda veya ethernet kablosuyla direkt olarak bağlı olmalıdır. İnternet üzerinden bağlantılar desteklenmiyor.
  • Uzak bilgisayarda Remote Debugging Components kurulu ve çalışıyor olmalıdır.
  • Uzak bilgisayara Remote Debugging Components yüklemek için yönetici hesabına ihtiyaç vardır. Ayrıca erişim içim yetkili bir kullanıcı olmak gereklidir.

Öncelikle Remote Tools’u indirip uzak bilgisayara kurmak gerekiyor. Aşağıdaki bağlantıdan x86, x64 veya arm mimarisine göre olanı indirebiliyoruz.

http://www.microsoft.com/visualstudio/11/en-us/downloads/remote-tools#remote-tools

Kurulum tamamlandıktan sonra Start –> Microsoft Visual Studio 2012 –> Remote Debugger Configuration Wizard’ı çalıştırıyoruz. Çıkan pencereyi onayladığımız zaman uzak bilgisayardaki işimiz tamamlanmış oluyor.

Visual Studio üzerinden Debug —> Attach to process… yaptığımızda çıkan pencereden Find… tuşuna basıyoruz. Orada uzak bilgisayarı seçiyoruz. Alt kısımda o bilgisayarda çalışan, bağlanmak istediğimiz process’i seçiyoruz ve Attach diyoruz.